Most viewed

Kommentarer og innlegg blir ikke redigert, men vi sletter de kommentarer/innlegg som bryter med vårt reglement så fort det er praktisk mulig. Dersom total systemsvikt hos Gjesdalbuen medfører at avisa hverken kan leveres som papiravis..
Read more
The woman loves the sound of the mans voice and she wants it curling into steam between their bodies. The Philadelphia Inquirer and Elle previewed fall's most anticipated books. Ive got a soft spot for her..
Read more

Dejtingsajt för konspirationsteoretiker


dejtingsajt för konspirationsteoretiker

år, i högerradikal kommentarsfältsvokabulär, kommit att bli ett slags samlingsnamn för alla den liberala demokratins sittkissande avarter). Det betyder inte att konspirationsteorier alltid är helt igenom falska ibland händer det att teorierna träffar rätt, mer eller mindre, eller att de innehåller delar som är sanna. Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikakunskap med inriktning mot statskunskap. Förtroendet för de styrande spelar också. Illuminati-teorin har en del stödjare bland den kristna amerikanska ultrahögern. Stadsarkitektur Visste ni att ett pentagram bildas om man i Google Maps drar streck mellan Vita huset och andra viktiga platser i Washington.C?dejtingsajt för konspirationsteoretiker

David Vaughan Icke (uttalas /ak född, är en brittisk konspira tionsteoretisk författare, föredragshållare och före detta språkrör för Gröna Partiet. Den typen av spekulationer fick inget större genomslag i USA, det land som oftast förekommer i konspirationsteoretiska sammanhang.

En given faktor är internet som idag blivit den ledande förmedlaren av olika rykten och där den som så önskar dagligen kan få sina åsikter bekräftade. Som att Rihanna nyligen instagrammade omslaget till novembernumret av engelska GQ där hon hade ormar i håret och reptillinser. Konspirationsteorier återfinns i några av de äldsta bevarade skrifterna i vår kultur, men det var först i och med franska revolutionen 1789 som de fick ett brett genomslag. Du är förblindad av detaljerna. Bara timmar efter 11 september-attackerna 2001 började de första konspirationsteorierna om händelserna att spridas på nätet. Nye, Fad diets in Sweden, of all places, The Lancet 374, 2009,. Därför är det viktigt att bedriva källkritik, att stå upp för det rationella tänkandet och att bemöta faktaförvrängare. Mot denna bakgrund kan man naturligtvis lätt skrämma upp människor genom att nämna ordet kvicksilver men inte nämna att de mängder som används i vacciner är minimala.


Sitemap